khanh le

59 posts
Tin Tức

Giám đốc CDC cho biết những người miền Bắc đi nghỉ mát ở miền Nam có thể là nguyên nhân làm gia tăng các ca nhiễm coronavirus, chứ không phải do nhà nước mở cửa trở lại

Giám đốc CDC, Tiến sĩ Robert Redfield làm chứng trong phiên điều trần của Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu (HELP) của Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 6 năm 2020 Kevin Dietsch

  • khanh le