Bài phát biểu của CNBC Events

Ngồi ở hàng ghế đầu tại các sự kiện của CNBC và nghe trực tiếp từ các giám đốc điều hành, nhà đổi mới, nhà lãnh đạo và những người có tầm ảnh hưởng có tầm nhìn trên sân khấu tại chuỗi sự kiện trực tiếp của CNBC, bao gồm Evolve, @Work, v.v. Nghe âm thanh tuyệt vời nhất từ các cuộc trò chuyện bên bếp lửa, các cuộc nói chuyện chính và các bảng, với các bình luận hậu trường, bổ sung từ những người kiểm duyệt và người phỏng vấn có mặt trên sân khấu tại sự kiện và các phóng viên khác của CNBC đã đánh bại các phóng viên gần với hành động. để tham gia trực tiếp với chúng tôi để trò chuyện với các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, hãy truy cập www.cnbcevents.com. Đăng ký trên Apple Podcasts Đăng ký trên Google Play Đăng ký trên SpotifyĐăng ký trên StitcherListen trên Amazon Music