Cái nhìn đầu tiên về CES 2020

Hơn 4.500 nhà triển lãm sẽ giới thiệu những đổi mới lớn nhất trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Sự kiện CES Unveiled là một bản xem trước về những gì sắp xảy ra, chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ. Xem cái nhìn đầu tiên của CNBC về công nghệ mà mọi người sẽ thèm muốn trong năm nay.