Cổ phiếu của Micron, Western Digital tăng cao hơn sau khi Cowen nâng cấp

Sanjay Mehrota, Giám đốc điều hành, MicronScott Mlyn | Nhà phân tích CNBCAn tại Cowen đã nâng cấp cổ phiếu của Micron Technology và Western Digital, đưa các nhà sản xuất chip lên cao hơn vào thứ Ba. Karl Ackerman đã nâng hạng cả hai cổ phiếu để vượt trội hơn so với hoạt động thị trường. Ông cũng nâng mục tiêu giá Micron của mình lên 70 đô la / cổ phiếu từ 50 đô la / cổ phiếu. Mục tiêu đó ngụ ý mức tăng hơn 30% so với mức đóng cửa hôm thứ Hai là 53,57 USD / cổ phiếu. Ackerman đã tăng mục tiêu giá Western Digital của mình lên 88 USD / cổ phiếu từ 45 USD / cổ phiếu, ngụ ý mức tăng gần 40% trong 12 tháng so với mức đóng cửa hôm thứ Hai là 63,37 USD / cổ phiếu. Cổ phiếuicron tăng 8,8% lên 58,27 USD / cổ phiếu, trong khi Western Digital tăng 6,8% lên 67,66 USD mỗi chia sẻ.