Credit Suisse nhận thấy những cổ phiếu này chiến thắng từ xu hướng già hóa và làn sóng nghỉ hưu sắp tới

20/20 (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC PRO.) Một làn sóng nghỉ hưu đang đến với chúng ta khi dân số thế giới già đi và tỷ lệ sinh chậm lại, và Credit Suisse đã xác định một số công ty có thể hưởng lợi từ một xã hội già hóa. cho biết những thách thức kinh tế sẽ gia tăng khi tỷ lệ người trong độ tuổi lao động giảm và hầu hết các hệ thống lương hưu trên toàn cầu không được chuẩn bị cho số người dự kiến sẽ nghỉ hưu trong tương lai gần. Các cổ phiếu được đánh giá tốt hơn thuộc các chủ đề về già, sống khỏe và giáo dục, tất cả đều trở thành xu hướng ngày càng quan trọng - và các cơ hội đầu tư - trong những năm tới. "Các sản phẩm và dịch vụ giúp giảm thiểu tác động của lão hóa bao gồm thiết bị y tế , cuộc sống lành mạnh, bảo hiểm nhân thọ và quản lý tài sản, và giáo dục, "công ty cho biết.