Credit Suisse yêu cầu khách hàng đặt cược vào một đột phá giới hạn nhỏ và đưa ra cổ phiếu để mua

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở New York.Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Cũng như nhiều nhà đầu tư tỏ ra thận trọng về sự phụ thuộc của thị trường vào công nghệ megacap, Credit Suisse đang khuyên khách hàng nắm lấy những cái tên vốn hóa nhỏ vì một số điều kiện thuận lợi đã sẵn sàng cho nhóm Andrew Garthwaite, chiến lược gia cổ phiếu toàn cầu tại Credit Suisse, cho biết trong một lưu ý: “Các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ là các doanh nghiệp có tính chu kỳ hơn và kém đa dạng hơn và do đó sẽ hoạt động tốt khi chu kỳ kinh tế phục hồi”.
click xe du lịch
đi vào iphone
tủ lạnh tại đây