Một nhà giao dịch làm việc trên sàn New York Stock Exchange ở New York, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 3 năm 2020.Michael Nagle | Tân Hoa Xã | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Danh mục cổ phiếu và trái phiếu 60/40 truyền thống đã không hoạt động kém như vậy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và Goldman Sachs hy vọng phân bổ hưu trí tiêu chuẩn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn.
động cơ
Tài chính
xem Tài chính nhé