JP Morgan nâng ước tính người đăng ký Netflix, dự đoán cuộc biểu tình lớn trong năm nay

Logo Netflix được nhìn thấy trên điện thoại thông minhSOPA Images | Cổ phiếu của Getty Images Netflix đã tăng nhẹ vào thứ Ba sau khi JP Morgan nâng triển vọng của mình đối với công ty phát trực tuyến internet và nói với khách hàng rằng hãy mong đợi sự tăng trưởng quốc tế mạnh mẽ hơn dự đoán ban đầu. số lượng người đăng ký dài hạn bên cạnh nội dung gốc hấp dẫn của nó trong quý 4 năm 2019. "Net-net, chúng tôi ngày càng tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng quốc tế trong nhiều năm của Netflix và chúng tôi đang nâng cao lượng người đăng ký phát trực tuyến trả phí toàn cầu dài hạn hơn ước tính ", Anmuth viết. Cổ phiếu của Netflix đã giảm gần 1,5% vào giữa trưa thứ Ba.