Kelly Evans: Chipotle tăng hơn 1.000 đô la một cổ phiếu!

Kelly EvansCNBCI của CNBC nhận ra rằng Chipotle không phải là toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hãy nhìn vào biểu đồ. Cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi so với mức thấp của nó và hôm nay lần đầu tiên vượt 1.000 USD / cổ phiếu. Nếu đây là bất cứ điều gì giống như hình dạng của sự phục hồi toàn bộ Hoa Kỳ, chúng ta có rất nhiều điều để hy vọng (và được, rất nhiều thứ đã được định giá)! Hẹn gặp lại ... ngay bây giờ !! Tiêu đề bên dưới. KellyTwitter: @KellyCNBCInstagram: @realkellyevans
động cơ
hạ long bạn nhé
xem Hài nha