Stanley DruckenmillerAnjali Sundaram (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Nhà quản lý quỹ phòng hộ Stanley Druckenmiller đã dồn vào những cổ phiếu hưởng lợi từ việc coronavirus đóng cửa trong quý đầu tiên của năm, tạo ra thứ dường như trở thành danh mục đầu tư đại dịch.
click vào điều hòa
động cơ bạn nhé
đi đến Bóng đá