Làm thế nào coronavirus đã thúc đẩy sự gia tăng của y học từ xa

Đại dịch Covid-19 đang đẩy y học từ xa lên vị trí hàng đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề. Vào tháng 3 năm 2020, chính quyền Trump đã dỡ bỏ các yêu cầu của Medicare đối với các lần khám bệnh từ xa để bệnh nhân và bác sĩ sử dụng công nghệ này dễ dàng hơn. Điều đó cũng cho phép nhiều nhà cung cấp hơn chấp nhận thanh toán của Medicare cho các lần khám bệnh ảo. Trong thập kỷ qua, telehealth, một thuật ngữ rộng hơn được sử dụng để định nghĩa tất cả các dịch vụ y tế và giáo dục sức khỏe được cung cấp bằng kỹ thuật số, đã phát triển ổn định như một ngành công nghiệp. Theo Global Market Insights, quy mô thị trường vào năm 2019 là khoảng 45 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên hơn 175 tỷ USD vào năm 2026. Trước đại dịch coronavirus, người Mỹ đã chậm đón đầu xu hướng ảo. Giờ đây, các biện pháp tạo khoảng cách xã hội tại các văn phòng bác sĩ và bệnh viện có thể đẩy tương tác từ xa lên 1 tỷ vào cuối năm 2020. Hãy xem video ở trên để tìm hiểu cách các bệnh viện và cơ sở chăm sóc chính đang sử dụng nó và ý nghĩa của nó đối với tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe.
xem ô tô tại đây
hạ long
iphone tại đây nhé