Lưu ý thị trường của Mike Santoli: Giai đoạn đi ngang mùa hè, các ngân hàng được cứu trợ, Spotify Netflix tiếp theo?

Nền tảng là mềm nhưng thị trường vẫn đứng thẳng cho đến thời điểm hiện tại và đang cố gắng tiến lên. Các chỉ số đang đứng yên sau đợt rung lắc nhỏ vào ngày hôm qua, được coi là một phần của đợt thoái lui / tiêu hóa bắt đầu cách đây hai tuần rưỡi, khi đợt phục hồi của S&P đạt đỉnh, niềm tin vào việc dễ dàng mở cửa trở lại đã tăng lên và cổ phiếu ghi nhận một loạt Không có gì về ngày hôm qua đã thay đổi thiết lập đó - hầu hết các cổ phiếu rút lui từ mức cao nhất vào đầu tháng 6, tác động tích lũy của các trường hợp Covid tăng lên đè nặng lên các cổ phiếu theo chu kỳ / bán lẻ / du lịch và các nhà lãnh đạo Nasdaq vốn hóa quái vật cần nghỉ ngơi sau một đợt tăng hiếm hoi vệt.
laptop
chùi nhà tại đây
vào đây bạn nha