Trong 50 ngày giao dịch qua kể từ mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 3, câu hỏi cốt lõi đã xuất phát từ "Có phải đáy đang ở?" để "Chúng tôi sẽ kiểm tra lại mức thấp?" thành "Tại sao thị trường lại phủ nhận tất cả các tin xấu?" đến bây giờ, "Điều gì có thể ngăn chặn cuộc biểu tình không ngừng này?" Sự không phổ biến trong nhiều tháng qua của trường hợp tăng giá (mở cửa suôn sẻ, mạnh mẽ / Fed và hỗ trợ tài chính đủ / không có vấn đề về tín dụng lan rộng) - và thực tế là điều này luận điểm lạc quan không thể dễ dàng bị bác bỏ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng - đã cho cổ phiếu thời gian và cơ hội để phục hồi và trừng phạt nhà đầu tư kiên nhẫn ngồi vào tiền mặt hoặc cổ phiếu phòng thủ.
xem thêm thời sự
xem thêm cục sạc nha bạn
vào xem nhà hàng nha bạn