Nhà đầu tư giá trị Bill Nygren nói rằng ông thích ngân hàng và những cổ phiếu internet phổ biến này

(Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro) Nhà đầu tư giá trị Bill Nygren nói với CNBC rằng ông tin rằng mặc dù thị trường chứng khoán rộng lớn trông không hề rẻ nhưng cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu internet nhất định trông hấp dẫn hơn. cho rằng vốn chủ sở hữu ngân hàng trông hấp dẫn vào cuối năm ngoái ngay cả trước khi Covid-19 bán tháo một vài tháng sau đó.
dây chuyền bạn nhé
sáy tóc
đi vào xe máy