Sharp đã giới thiệu công nghệ TV linh hoạt và trong suốt mới tại CES

Tại CES năm nay, Sharp đã giới thiệu công nghệ TV mới, bao gồm màn hình trong suốt dựa trên máy chiếu và màn hình siêu hiệu quả, không có đèn nền. Xem video để tìm hiểu thêm.