Tin Tức

A collection of 443 posts

Tin Tức

'Tôi muốn hét lên rất nhiều' - Nhà thiết kế Rebecca Minkoff đang xoay chuyển công việc kinh doanh của mình như thế nào và cố gắng giữ tinh thần lạc quan

VIDEO1: 4001: 40 Rebecca Minkoff đang chuyển hướng kinh doanh của mình trong đại dịch Covid-19Invest in You: Ready. Bộ. Giảm thiểu tình trạng suy thoái kinh tế từ đại dịch coronavirus không phải là điều dễ dàng đối với các doanh nghiệp nhỏ.

  • khanh le