Twitter được ra đời vào năm 2006 từ những tàn tích của một công ty khác ở San Francisco có tên là Odeo. Twitter ra mắt công chúng vào năm 2013 và đạt giá trị cổ phiếu cao nhất ngay sau đó. Nhưng ảnh hưởng của công ty kể từ đó chỉ ngày càng lớn. Twitter hiện có nội dung được phổ biến bằng hơn 40 ngôn ngữ và đã trở thành một nguồn cấp dữ liệu trực tuyến, chạy để ghi lại lịch sử toàn cầu của chúng ta. Các thẻ dấu hiệu như #MeToo và #BlackLivesMatter đã trở thành một lời kêu gọi tập hợp cho các phong trào xã hội trên nền tảng này. Và nguồn cấp dữ liệu Twitter của Tổng thống Trump trong nhiều trường hợp thiết lập cuộc đối thoại quốc gia của chúng tôi và đã trở thành cách ưa thích của ông để giao tiếp với các cử tri của mình. Nhưng thành công của Twitter không phải không có những câu hỏi xung quanh lợi nhuận và tăng trưởng của công ty cũng như tranh cãi xung quanh vai trò của nó trong việc quyết định nội dung nào nên và không nên phát cho 166 triệu người dùng hoạt động hàng ngày có thể kiếm tiền. Xem video này để tìm hiểu cách Twitter đã trở thành một yếu trong xã hội của chúng ta và những thách thức mà công ty phải đối mặt khi cố gắng thu hút nhiều người dùng hơn vào nền tảng này.
xem đời sống nghe bạn
cục sạc nghe
link này tại đây nha